Bạn đang chuẩn bị kinh doanh online đặc biệt là việc bán hàng từ Việt Nam ra nước ngoài. Bạn có thể đang bán hàng trên Amazone, eBay, Alibaba…hoặc tự mở Trang Website bán hàng riêng cho mình. Một dịch vụ vận chuyển có thể bạn đã nghe đến…